Szczegóły posiedzenia

11.08.2023
15:00 - 16:30   XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

  • Tytuł: 1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
  • Typ punktu: Komunikat
  • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
  • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
  • Wynik: Przyjęto
  • Tytuł: 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
  • Wynik: Przyjęto
  • Tytuł: 4. Zamknięcie XL Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
  • Typ punktu: Komunikat