Szczegóły posiedzenia

10.06.2022
13:00 - 16:00   Narada w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 278
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

  • Tytuł: Narada w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 278
  • Typ punktu: Komunikat