Archiwum Transmisji

10.12.2018
09:45 - 12:29   II sesja Rady Gminy
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 0.0 TEST 1
 • Opis: TEST 1
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 0.0 TEST 2
 • Opis: TEST 2
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Głosowanie nad zmianą porządku obrad.
 • Opis: Głosowanie nad zmianą porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • Opis: 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2017/2018.
 • Opis: 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2017/2018.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Zatwierdzenie składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: Zatwierdzenie składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Zatwierdzenie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: Zatwierdzenie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Zatwierdzenie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie. Reasumpcja n1
 • Opis: Zatwierdzenie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Zatwierdzenie składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: Zatwierdzenie składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Zatwierdzenie składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: Zatwierdzenie składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego- administrator Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 • Opis: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego- administrator Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 • Opis: 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiechów.
 • Opis: 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiechów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 • Opis: 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
 • Opis: 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Opis: 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów
 • Opis: 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 • Opis: 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • Opis: 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 • Opis: 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • Opis: 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023.
 • Opis: 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 • Opis: 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie, z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
 • Opis: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie, z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 25. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 • Opis: 25. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 27. Zamknięcie II Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Opis: 27. Zamknięcie II Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Komunikat