Szczegóły posiedzenia

25.05.2023
11:00 - 14:00   XLIX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 19
 •   Obecnych: 14
 •   Nieobecnych: 5
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław NIE
2 Andrzejewska Celina TAK
3 Bajor Roman Piotr TAK
4 Cygan Marian TAK
5 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
6 Gębicki Jacek NIE
7 Górnicki Ryszard TAK
8 Hołołub Czesław TAK
9 Jaskulski Adam Konstanty TAK
10 Loch Leokadia Maria TAK
11 Łazicki Edwin TAK
12 Maciejewska Gabriela Maria NIE
13 Plechan Ireneusz Henryk NIE
14 Pyrtko Danuta TAK
15 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
  Show More
16 Szułcik Alicja NIE
17 Szyjka Edward TAK
18 Wolski Damian Mariusz TAK
19 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr XLVIII.2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2022.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku, (druk 327);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, (druk 328);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, (druk 329);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 330);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 331);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030”, (druk 332).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Zamknięcie XLIX Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat