Profil Radnego

Radni Image
Szyjka Edward
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 41/43
Udział w głosowaniach: 339/362

Ostatnie posiedzenia