Profil Radnego

Radni Image
Szyjka Edward
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 48/50
Udział w głosowaniach: 406/430

Ostatnie posiedzenia