Profil Radnego

Radni Image
Szyjka Edward
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 45/47
Udział w głosowaniach: 375/399

Ostatnie posiedzenia