Profil Radnego

Radni Image
Szyjka Edward
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 58/60
Udział w głosowaniach: 488/514

Ostatnie posiedzenia