Profil Radnego

Radni Image
Plechan Ireneusz Henryk
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 41/43
Udział w głosowaniach: 331/362

Ostatnie posiedzenia