Profil Radnego

Radni Image
Wolski Damian Mariusz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 35/47
Udział w głosowaniach: 284/399

Ostatnie posiedzenia