Profil Radnego

Radni Image
Wolski Damian Mariusz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 38/57
Udział w głosowaniach: 309/483

Ostatnie posiedzenia