Profil Radnego

Radni Image
Wolski Damian Mariusz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 43/62
Udział w głosowaniach: 351/526

Ostatnie posiedzenia