Profil Radnego

Radni Image
Wolski Damian Mariusz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 31/43
Udział w głosowaniach: 248/362

Ostatnie posiedzenia