Profil Radnego

Radni Image
Cygański Tadeusz Ryszard
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 40/50
Udział w głosowaniach: 340/430

Ostatnie posiedzenia