Profil Radnego

Radni Image
Cygański Tadeusz Ryszard
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 46/62
Udział w głosowaniach: 391/526

Ostatnie posiedzenia