Profil Radnego

Radni Image
Cygański Tadeusz Ryszard
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/47
Udział w głosowaniach: 309/399

Ostatnie posiedzenia