Profil Radnego

Radni Image
Szubert Aleksandra Sylwia
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 36/43
Udział w głosowaniach: 315/362

Ostatnie posiedzenia