Profil Radnego

Radni Image
Szubert Aleksandra Sylwia
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 39/47
Udział w głosowaniach: 343/399

Ostatnie posiedzenia