Profil Radnego

Radni Image
Szubert Aleksandra Sylwia
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 50/62
Udział w głosowaniach: 443/526

Ostatnie posiedzenia