Profil Radnego

Radni Image
Szubert Aleksandra Sylwia
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 45/55
Udział w głosowaniach: 403/469

Ostatnie posiedzenia