Profil Radnego

Radni Image
Jaskulski Adam Konstanty
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 51/62
Udział w głosowaniach: 416/526

Ostatnie posiedzenia