Profil Radnego

Radni Image
Jaskulski Adam Konstanty
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 41/50
Udział w głosowaniach: 335/430

Ostatnie posiedzenia