Profil Radnego

Radni Image
Andrasiak Mirosław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 56/60
Udział w głosowaniach: 477/514

Ostatnie posiedzenia