Profil Radnego

Radni Image
Andrasiak Mirosław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 58/62
Udział w głosowaniach: 489/526

Ostatnie posiedzenia