Profil Radnego

Radni Image
Andrasiak Mirosław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 44/47
Udział w głosowaniach: 372/399

Ostatnie posiedzenia