Profil Radnego

Radni Image
Andrasiak Mirosław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 41/43
Udział w głosowaniach: 348/362

Ostatnie posiedzenia