Profil Radnego

Radni Image
Gębicki Jacek
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 43/50
Udział w głosowaniach: 375/430

Ostatnie posiedzenia