Profil Radnego

Radni Image
Gębicki Jacek
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 52/62
Udział w głosowaniach: 451/526

Ostatnie posiedzenia