Profil Radnego

Radni Image
Gębicki Jacek
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/43
Udział w głosowaniach: 316/362

Ostatnie posiedzenia