Profil Radnego

Radni Image
Gębicki Jacek
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 47/57
Udział w głosowaniach: 409/483

Ostatnie posiedzenia