Profil Radnego

Radni Image
Pyrtko Danuta
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 41/47
Udział w głosowaniach: 349/399

Ostatnie posiedzenia