Profil Radnego

Radni Image
Pyrtko Danuta
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 44/50
Udział w głosowaniach: 380/430

Ostatnie posiedzenia