Profil Radnego

Radni Image
Pyrtko Danuta
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 52/60
Udział w głosowaniach: 453/514

Ostatnie posiedzenia