Profil Radnego

Radni Image
Pyrtko Danuta
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/43
Udział w głosowaniach: 313/362

Ostatnie posiedzenia