Profil Radnego

Radni Image
Loch Leokadia Maria
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 42/47
Udział w głosowaniach: 354/399

Ostatnie posiedzenia