Profil Radnego

Radni Image
Loch Leokadia Maria
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 59/67
Udział w głosowaniach: 489/560

Ostatnie posiedzenia