Profil Radnego

Radni Image
Loch Leokadia Maria
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 53/60
Udział w głosowaniach: 447/514

Ostatnie posiedzenia