Profil Radnego

Radni Image
Loch Leokadia Maria
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 44/50
Udział w głosowaniach: 373/430

Ostatnie posiedzenia