Profil Radnego

Radni Image
Loch Leokadia Maria
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 39/43
Udział w głosowaniach: 326/362

Ostatnie posiedzenia