Profil Radnego

Radni Image
Górnicki Ryszard
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 38/47
Udział w głosowaniach: 308/399

Ostatnie posiedzenia