Profil Radnego

Radni Image
Górnicki Ryszard
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 41/50
Udział w głosowaniach: 339/430

Ostatnie posiedzenia