Profil Radnego

Radni Image
Górnicki Ryszard
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 48/60
Udział w głosowaniach: 404/514

Ostatnie posiedzenia