Profil Radnego

Radni Image
Górnicki Ryszard
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 34/43
Udział w głosowaniach: 271/362

Ostatnie posiedzenia