Profil Radnego

Radni Image
Hołołub Czesław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 48/50
Udział w głosowaniach: 415/430

Ostatnie posiedzenia