Profil Radnego

Radni Image
Hołołub Czesław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 45/47
Udział w głosowaniach: 384/399

Ostatnie posiedzenia