Profil Radnego

Radni Image
Hołołub Czesław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 58/60
Udział w głosowaniach: 497/514

Ostatnie posiedzenia