Profil Radnego

Radni Image
Cygan Marian
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 41/43
Udział w głosowaniach: 333/362

Ostatnie posiedzenia