Profil Radnego

Radni Image
Cygan Marian
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 58/62
Udział w głosowaniach: 481/526

Ostatnie posiedzenia