Profil Radnego

Radni Image
Cygan Marian
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 53/57
Udział w głosowaniach: 439/483

Ostatnie posiedzenia