Profil Radnego

Radni Image
Cygan Marian
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 48/50
Udział w głosowaniach: 400/430

Ostatnie posiedzenia