Profil Radnego

Radni Image
Maciejewska Gabriela Maria
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 40/47
Udział w głosowaniach: 340/399

Ostatnie posiedzenia