Profil Radnego

Radni Image
Maciejewska Gabriela Maria
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 41/50
Udział w głosowaniach: 351/430

Ostatnie posiedzenia