Profil Radnego

Radni Image
Maciejewska Gabriela Maria
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 53/66
Udział w głosowaniach: 444/553

Ostatnie posiedzenia