Profil Radnego

Radni Image
Maciejewska Gabriela Maria
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/43
Udział w głosowaniach: 312/362

Ostatnie posiedzenia