Profil Radnego

Radni Image
Łazicki Edwin
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 55/60
Udział w głosowaniach: 465/514

Ostatnie posiedzenia