Profil Radnego

Radni Image
Łazicki Edwin
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 46/50
Udział w głosowaniach: 388/430

Ostatnie posiedzenia