Profil Radnego

Radni Image
Szułcik Alicja
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 40/47
Udział w głosowaniach: 335/399

Ostatnie posiedzenia