Profil Radnego

Radni Image
Szułcik Alicja
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 42/50
Udział w głosowaniach: 358/430

Ostatnie posiedzenia