Profil Radnego

Radni Image
Szułcik Alicja
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 51/60
Udział w głosowaniach: 435/514

Ostatnie posiedzenia