Profil Radnego

Radni Image
Szułcik Alicja
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 40/43
Udział w głosowaniach: 335/362

Ostatnie posiedzenia