Profil Radnego

Radni Image
Bajor Roman Piotr
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/47
Udział w głosowaniach: 319/399

Ostatnie posiedzenia