Profil Radnego

Radni Image
Bajor Roman Piotr
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 49/60
Udział w głosowaniach: 417/514

Ostatnie posiedzenia