Profil Radnego

Radni Image
Bajor Roman Piotr
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 44/55
Udział w głosowaniach: 373/469

Ostatnie posiedzenia