Profil Radnego

Radni Image
Zawada Beata Kazimiera
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 40/50
Udział w głosowaniach: 352/430

Ostatnie posiedzenia