Profil Radnego

Radni Image
Zawada Beata Kazimiera
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 38/47
Udział w głosowaniach: 333/399

Ostatnie posiedzenia