Profil Radnego

Radni Image
Zawada Beata Kazimiera
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 53/67
Udział w głosowaniach: 451/560

Ostatnie posiedzenia