Profil Radnego

Radni Image
Zawada Beata Kazimiera
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 46/57
Udział w głosowaniach: 400/483

Ostatnie posiedzenia