Profil Radnego

Radni Image
Zawada Beata Kazimiera
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 35/43
Udział w głosowaniach: 305/362

Ostatnie posiedzenia