Szczegóły posiedzenia

29.06.2021
11:00 - 14:00   XXXI sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 16
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Bajor Roman Piotr TAK
3 Cygan Marian TAK
4 Cygański Tadeusz Ryszard NIE
5 Gębicki Jacek TAK
6 Górnicki Ryszard TAK
7 Hołołub Czesław TAK
8 Jaskulski Adam Konstanty TAK
9 Loch Leokadia Maria TAK
10 Łazicki Edwin TAK
11 Maciejewska Gabriela Maria TAK
12 Plechan Ireneusz Henryk TAK
13 Pyrtko Danuta TAK
14 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
15 Szułcik Alicja TAK
  Show More
16 Szyjka Edward TAK
17 Wolski Damian Mariusz NIE
18 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Raport o stanie Powiatu Zielonogórskiego za 2020 rok i debata nad raportem:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania, (druk 204).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i podjęcie uchwał wg porządku:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, (druk 205);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2020 rok,(druk 206);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,(druk 207);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie,(druk 208);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku,(druk 209);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,(druk 210);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,(druk 211);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Śliwy I,(druk 212);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7) rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Śliwy II,(druk 213);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8) rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Śliwy III,(druk 214);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9) rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Sosińskiego, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze, (druk 215);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10) powierzenia Gminie Czerwieńsk zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk, (druk 216);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11) powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, (druk 217);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie, (druk 218);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 219);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, (druk 220);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 221).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat