Szczegóły posiedzenia

09.10.2019
14:00 - 16:00   XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 19
 •   Obecnych: 16
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Andrzejewska Celina TAK
3 Bajor Roman Piotr TAK
4 Cygan Marian TAK
5 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
6 Gębicki Jacek NIE
7 Górnicki Ryszard TAK
8 Hołołub Czesław TAK
9 Jaskulski Adam Konstanty TAK
10 Loch Leokadia Maria TAK
11 Łazicki Edwin TAK
12 Maciejewska Gabriela Maria NIE
13 Plechan Ireneusz Henryk TAK
14 Pyrtko Danuta NIE
15 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
  Show More
16 Szułcik Alicja TAK
17 Szyjka Edward TAK
18 Wolski Damian Mariusz TAK
19 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) współdziałania Powiatu Zielonogórskiego z Miastem Zielona Góra w celu realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”, druk 90);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przekazania Miastu Zielona Góra realizacji zadań własnych powiatu, druk 91);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025, (druk 92);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 93);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Sulechowie, (druk 85);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, (druk 86);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, (druk 87);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w pięcioletnie Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, (druk 88);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, (druk 89);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Wolne wnioski i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Zamknięcie XIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat