Szczegóły posiedzenia

09.10.2019
14:00 - 16:00   XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) współdziałania Powiatu Zielonogórskiego z Miastem Zielona Góra w celu realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”, druk 90);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przekazania Miastu Zielona Góra realizacji zadań własnych powiatu, druk 91);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025, (druk 92);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 93);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Sulechowie, (druk 85);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, (druk 86);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, (druk 87);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w pięcioletnie Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, (druk 88);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, (druk 89);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Wolne wnioski i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Zamknięcie XIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat