Szczegóły posiedzenia

28.05.2020
12:00 - 14:00   XIX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do partnerstwa z firmą Zueblin Spezialtiefbau GmbH z Niemiec w projekcie pn. „Transfer wiedzy pomiędzy granicami i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH”, (druk137);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 138);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, (druk 139).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” ; (druk 140).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad. [Reasumpcja #1]
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 4. Wolne wnioski i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Zamknięcie XIX Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat