Szczegóły posiedzenia

24.02.2022
11:00 - 13:30   XXXVI Sesja Rady Powiatu
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 18
 •   Nieobecnych: 0
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Bajor Roman Piotr TAK
3 Cygan Marian TAK
4 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
5 Gębicki Jacek TAK
6 Górnicki Ryszard TAK
7 Hołołub Czesław TAK
8 Jaskulski Adam Konstanty TAK
9 Loch Leokadia Maria TAK
10 Łazicki Edwin TAK
11 Maciejewska Gabriela Maria TAK
12 Plechan Ireneusz Henryk TAK
13 Pyrtko Danuta TAK
14 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
15 Szułcik Alicja TAK
  Show More
16 Szyjka Edward TAK
17 Wolski Damian Mariusz TAK
18 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr XXXV.2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) rozpatrzenia petycji Fundacji Nikoli Tesli, (druk 242);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) powierzenia Województwu Lubuskiemu zadania w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, (druk 243);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 245);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, (druk 246);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 244);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) udzielenia pomocy finansowej Gminie Żary, (druk 247) ;
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON w 2022 r., (druk 248)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat