Szczegóły posiedzenia

12.11.2020
11:00 - 13:30   XXIII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu XXII.2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty z działań zarządu w okresie międzysesyjnym oraz analiza oświadczeń majątkowych za 2019 rok członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działań w okresie międzysesyjnym i Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021, (druk 163);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego (druk 164),
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (druk 167);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok; (druk 166);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” ; (druk 165);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat