Szczegóły posiedzenia

06.12.2018
12:00 - 15:00   II sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie II Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr I.2018.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty Zielonogórskiego o działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.1) powołania Komisji Rewizyjnej Powiatu Zielonogórskiego, (druk 6);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.3) ustalenia skladu osobowego stalych Komisji Rady Powiatu Zielonogórskiego, (druk 8)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.3R) Reasumpcja n1 punktu 9.3) ustalenia skladu osobowego stalych Komisji Rady Powiatu Zielonogórskiego, (druk 8)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.4) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Zielonogórskiego, (druk 9)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.5) wyrażenia zgody na ograniczenie działalności leczniczej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 10)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.6) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 11)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.7) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, (druk 13)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.8) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 12)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych..
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Zamknięcie II Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat