Szczegóły posiedzenia

12.03.2019
13:00 - 15:00   V sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie V Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr IV.2018.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty Zielonogórskiego o działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.1) wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, (druk 34);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.2) zgody na cesję wierzytelności, (druk 38);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.3) zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Zielonogórskiego, (druk 25);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.4) wskazania przedstawicieli Rady Powiatu Zielonogórskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, (druk 26);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.5) przyjęcia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze, (druk 27);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.6) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, (druk 28);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.7) zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019, (druk 32);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.8) powołania składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Rehabilitacyjno- Leczniczym dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie, (druk 29);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.9) powołania składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 30);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.10) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021, (druk 33);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.11) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025, (druk 35);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.12) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 36);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.13) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 37);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.14) udziału Powiatu Zielonogórskiego w projekcie pn. „Budowa Centrum Kultury Powiatu Zielonogórskiego” , (druk 31);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 9.14) udziału Powiatu Zielonogórskiego w projekcie pn. „Budowa Centrum Kultury Powiatu Zielonogórskiego” , (druk 31); Reasumpcja n1
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rok 2019 – Rokiem Geodezji Polskiej – prezentacja multimedialna
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Zamknięcie IV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat