Szczegóły posiedzenia

07.05.2020
12:00 - 15:00   XVIII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 18
 •   Nieobecnych: 0
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Bajor Roman Piotr TAK
3 Cygan Marian TAK
4 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
5 Gębicki Jacek TAK
6 Górnicki Ryszard TAK
7 Hołołub Czesław TAK
8 Jaskulski Adam Konstanty TAK
9 Loch Leokadia Maria TAK
10 Łazicki Edwin TAK
11 Maciejewska Gabriela Maria TAK
12 Plechan Ireneusz Henryk TAK
13 Pyrtko Danuta TAK
14 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
15 Szułcik Alicja TAK
  Show More
16 Szyjka Edward TAK
17 Wolski Damian Mariusz TAK
18 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr XVII.2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Informacja Roczna za 2019r. Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Informacja Roczna za 2019r. Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 10. Stanowisko nr 2.2020 w sprawie poparcia apelu o ujęcie obwodnicy miasta Nowogród Bobrzański na liście zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Stu Obwodnic na lata 2020-2030.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 11. Stanowisko nr 3.2020 w sprawie poparcia apelu o podjęcie działań mających na celu przystąpienie do realizacji inwestycji – budowy obwodnicy miasta Kargowa w ciągu drogi krajowej nr 32
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 129);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r., (druk 131);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020”, (druk 132)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 134);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, (druk 135);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 133 );
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7) przekazania Gminie Zabór zadania z zakresu właściwości Powiatu Zielonogórskiego, ”, (druk 136);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat