Szczegóły posiedzenia

07.05.2020
12:00 - 15:00   XVIII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr XVII.2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Informacja Roczna za 2019r. Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Informacja Roczna za 2019r. Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 10. Stanowisko nr 2.2020 w sprawie poparcia apelu o ujęcie obwodnicy miasta Nowogród Bobrzański na liście zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Stu Obwodnic na lata 2020-2030.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 11. Stanowisko nr 3.2020 w sprawie poparcia apelu o podjęcie działań mających na celu przystąpienie do realizacji inwestycji – budowy obwodnicy miasta Kargowa w ciągu drogi krajowej nr 32
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 129);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r., (druk 131);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020”, (druk 132)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 134);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, (druk 135);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 133 );
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7) przekazania Gminie Zabór zadania z zakresu właściwości Powiatu Zielonogórskiego, ”, (druk 136);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat