Szczegóły posiedzenia

19.09.2022
13:30 - 15:30   XLII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Podjęcie uchwał w sprawie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 277);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, (druk 278);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 279).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Zamknięcie XLII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat