Szczegóły posiedzenia

29.12.2021
11:00 - 14:30   XXXV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Bajor Roman Piotr NIE
3 Cygan Marian TAK
4 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
5 Gębicki Jacek TAK
6 Górnicki Ryszard TAK
7 Hołołub Czesław TAK
8 Jaskulski Adam Konstanty NIE
9 Loch Leokadia Maria TAK
10 Łazicki Edwin TAK
11 Maciejewska Gabriela Maria TAK
12 Plechan Ireneusz Henryk TAK
13 Pyrtko Danuta TAK
14 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
15 Szułcik Alicja TAK
  Show More
16 Szyjka Edward TAK
17 Wolski Damian Mariusz NIE
18 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu XXXIV.2021
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2022 rok; ( druk 237);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024; ( druk 238);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (druk 240);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, (druk 241);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2022-2028,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2022-2028, (druk 235),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: b odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: c odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: d przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: e dyskusja,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: f głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2022-2028.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2022 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a odczytanie projektu uchwały budżetowej (druk 236),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: b odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: c odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: d przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: e dyskusja,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: f głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 239).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat