Szczegóły posiedzenia

26.01.2023
11:00 - 15:00   XLVI sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 19
 •   Obecnych: 17
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Andrzejewska Celina TAK
3 Bajor Roman Piotr NIE
4 Cygan Marian TAK
5 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
6 Gębicki Jacek TAK
7 Górnicki Ryszard TAK
8 Hołołub Czesław TAK
9 Jaskulski Adam Konstanty TAK
10 Loch Leokadia Maria TAK
11 Łazicki Edwin TAK
12 Maciejewska Gabriela Maria TAK
13 Plechan Ireneusz Henryk TAK
14 Pyrtko Danuta TAK
15 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
  Show More
16 Szułcik Alicja NIE
17 Szyjka Edward TAK
18 Wolski Damian Mariusz TAK
19 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr XLV.2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Sprawozdanie Starosty Zielonogórskiego dla Rady Powiatu Zielonogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) przyjęcia Strategii rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030, (druk 303);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego Joanna Maciąg, (druk 304);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Czerwieńsk naruszającej granice Powiatu Zielonogórskiego, (druk 305);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 306);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 307);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Zamknięcie XLVI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat