Szczegóły posiedzenia

26.10.2023
11:00 - 15:15   LV Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 19
 •   Obecnych: 16
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Andrzejewska Celina TAK
3 Bajor Roman Piotr TAK
4 Cygan Marian TAK
5 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
6 Gębicki Jacek TAK
7 Górnicki Ryszard TAK
8 Hołołub Czesław TAK
9 Jaskulski Adam Konstanty TAK
10 Loch Leokadia Maria TAK
11 Łazicki Edwin TAK
12 Maciejewska Gabriela Maria TAK
13 Plechan Ireneusz Henryk NIE
14 Pyrtko Danuta TAK
15 Szubert Aleksandra Sylwia NIE
  Show More
16 Szułcik Alicja TAK
17 Szyjka Edward TAK
18 Wolski Damian Mariusz NIE
19 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie LV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołów nr L.2023, LI.2023, LII.2023, LIII.2023, LIV.2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym. Analiza oświadczeń majątkowych za 2022 rok członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym. Analiza oświadczeń majątkowych radnych powiatu zielonogórskiego za 2022 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) zmiany uchwały nr LIII.359.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 280 do skrzyżowania z drogą krajową nr 32 znajdującą się w powiecie zielonogórskim na terenie Gminy Czerwieńsk, (druk 367);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 368);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, (druk 369);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, (druk 370);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu powierzchni użytkowej w wymiarze 57,15 m2 zlokalizowanej na I piętrze w budynku przy ul. Zwycięstwa 1, położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką numer 417/1, położonej w obrębie 1 miasta Sulechów, (druk 371);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym przez Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie, (druk 372);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 373);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 374);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030”, (druk 375).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Zamknięcie LV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat