Szczegóły posiedzenia

05.11.2020
12:00 - 14:00   sesja Rady Powiatu

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1.otwarcie sesji
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. głosowanie nr 1
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. głosowanie nr 2
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. głosowanie nr 3
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. głosowanie nr 4
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. głosowanie nr 4[Reasumpcja #1]
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. głosowanie nr 5
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. zamknięcie sesji
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. głosowanie nr 3[Reasumpcja #1]
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto