Szczegóły posiedzenia

29.12.2020
11:00 - 14:01   XXVI sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2021 rok; ( druk 177);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy; ( druk 178);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (druk 180);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (druk 181);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, (druk 182);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok obrotowy 2019, (druk 183);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2021-2027,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2021-2027, (druk 171),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: b odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: c odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: d przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: f głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2021-2027.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie Uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2021 rok
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a odczytanie projektu uchwały budżetowej (druk 172),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: b odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: c odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: d przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: f głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 179).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat