Szczegóły posiedzenia

06.08.2020
11:00 - 13:00   XXI Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) zmiany uchwały nr XX.144.2020 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”, (druk158);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) częściowego pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok obrotowy 2019 (druk 159);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, (druk 157);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” ; (druk 156).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Wolne wnioski i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Zamknięcie XXI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat