Szczegóły posiedzenia

30.09.2020
13:00 - 15:30   XXII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Bajor Roman Piotr TAK
3 Cygan Marian TAK
4 Cygański Tadeusz Ryszard NIE
5 Gębicki Jacek TAK
6 Górnicki Ryszard TAK
7 Hołołub Czesław TAK
8 Jaskulski Adam Konstanty TAK
9 Loch Leokadia Maria TAK
10 Łazicki Edwin TAK
11 Maciejewska Gabriela Maria TAK
12 Plechan Ireneusz Henryk TAK
13 Pyrtko Danuta TAK
14 Szubert Aleksandra Sylwia NIE
15 Szułcik Alicja TAK
  Show More
16 Szyjka Edward TAK
17 Wolski Damian Mariusz TAK
18 Zawada Beata Kazimiera NIE
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr XX.2020 XXI.2020
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Sprawozdania finansowe za I półrocze 2020 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzoną za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3) Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolonym Schronisku Młodzieżowym w przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, (druk 157);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym na koszt ich właścicieli (druk 158),
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (druk 161);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok; (druk 160);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” ; (druk 159);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Zamknięcie XXII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat