Szczegóły posiedzenia

28.05.2019
14:15 - 15:30   VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przejęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3.1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (druk 52);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3.2) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok; (druk 53);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3.3) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” ; (druk 54);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Zamknięcie VIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat