Szczegóły posiedzenia

27.11.2020
11:00 - 15:00   XXIV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (druk 168);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok; (druk 169);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” ; (druk 170);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat