Szczegóły posiedzenia

28.12.2018
12:00 - 15:00   III sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 18
 •   Nieobecnych: 0
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Bajor Roman Piotr TAK
3 Cygan Marian TAK
4 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
5 Gębicki Jacek TAK
6 Górnicki Ryszard TAK
7 Hołołub Czesław TAK
8 Jaskulski Adam Konstanty TAK
9 Loch Leokadia Maria TAK
10 Łazicki Edwin TAK
11 Maciejewska Gabriela Maria TAK
12 Plechan Ireneusz Henryk TAK
13 Pyrtko Danuta TAK
14 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
15 Szułcik Alicja TAK
  Show More
16 Szyjka Edward TAK
17 Wolski Damian Mariusz TAK
18 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1) Otwarcie III Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2) Złożenie ślubowania przez radnego.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3) Przejęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) Przyjęcie Protokołu nr II. 2018.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6) Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7) Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8) Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9) Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10) Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.1) powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Powiatu Zielonogórskiego (druk 7);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.2) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2019 rok; ( druk 14)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.3) zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019” , (druk 16);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.4) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (druk 17);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.5) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, (druk 18.)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.6 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2019-2025,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.a) odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025, (druk 368),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.b ) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.c) odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.d) przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.e) dyskusja,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. f) głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie Uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2019 rok
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. c) odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12.a ) odczytanie projektu uchwały budżetowej (druk 367),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. d) przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. e) dyskusja,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”;(druk 15).
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14) Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15) Zamknięcie III Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat