Szczegóły posiedzenia

25.02.2021
11:00 - 13:30   XXVII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 17
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Bajor Roman Piotr TAK
3 Cygan Marian TAK
4 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
5 Gębicki Jacek TAK
6 Górnicki Ryszard TAK
7 Hołołub Czesław TAK
8 Jaskulski Adam Konstanty TAK
9 Loch Leokadia Maria TAK
10 Łazicki Edwin TAK
11 Maciejewska Gabriela Maria TAK
12 Plechan Ireneusz Henryk TAK
13 Pyrtko Danuta TAK
14 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
15 Szułcik Alicja NIE
  Show More
16 Szyjka Edward TAK
17 Wolski Damian Mariusz TAK
18 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr XXV.2020 i XXVI.2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Informacja - Fundusz Przeciwdziałania Covid 19.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Sprawozdanie Starosty Zielonogórskiego dla Rady Powiatu Zielonogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym, (druk 184);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2021 2025, (druk 185);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) przyjęcia Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zielonogórskim w latach 2021-2026, (druk 186);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej, (druk 187);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 188);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 189);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, (druk 190);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 191);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku”, (druk 191).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Zamknięcie XXVII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat