Szczegóły posiedzenia

30.08.2019
11:00 - 14:00   XI sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr IX.2019 i nr X.2018
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Wniosek o odwołanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.1) opinia Komisji Rewizyjnej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.3) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania, (druk 72).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (3/5 ustawowa)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.3) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania, (druk 72). [Reasumpcja #1]
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (3/5 ustawowa)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 10.1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, (druk 73)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.2) zmiany uchwały nr III.18.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego (druk 77)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.3) zmiany uchwały nr V.28.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności zmiany uchwały nr III.18.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie (druk 78)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 76);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.5) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 75);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.6) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 74).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. 7) wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Zamknięcie XI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat