Szczegóły posiedzenia

26.03.2019
13:00 - 15:00   VI sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie VI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przejęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (druk 39)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok; (druk 40)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3.3. Podjcie uchwały w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 41)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Wolne wnioski i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Zamknięcie VI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat