Szczegóły posiedzenia

10.12.2019
12:00 - 14:30   XV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 16
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Bajor Roman Piotr TAK
3 Cygan Marian TAK
4 Cygański Tadeusz Ryszard NIE
5 Gębicki Jacek TAK
6 Górnicki Ryszard TAK
7 Hołołub Czesław TAK
8 Jaskulski Adam Konstanty NIE
9 Loch Leokadia Maria TAK
10 Łazicki Edwin TAK
11 Maciejewska Gabriela Maria TAK
12 Plechan Ireneusz Henryk TAK
13 Pyrtko Danuta TAK
14 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
15 Szułcik Alicja TAK
  Show More
16 Szyjka Edward TAK
17 Wolski Damian Mariusz TAK
18 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Wręczenie Panu Posłowi Jerzemu Maternie honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego”.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Przyjęcie Protokołu nr XIV.2019
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Roczne sprawozdanie z działań podjętych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Raport z działań powiatu w sprawie przebiegi i zwalczania ASF.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12.1) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego Olga Tokarczuk, (druk 108);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12.2) utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Klenicy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Klenicy oraz nadania statutów tworzonym jednostkom, (druk 109);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12.3) zmiany uchwały nr V.28.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, (druk 110);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12.4) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 112);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12.5) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 111);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Zamknięcie XV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat