Szczegóły posiedzenia

10.12.2019
12:00 - 14:30   XV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Wręczenie Panu Posłowi Jerzemu Maternie honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego”.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Przyjęcie Protokołu nr XIV.2019
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Roczne sprawozdanie z działań podjętych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Raport z działań powiatu w sprawie przebiegi i zwalczania ASF.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12.1) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego Olga Tokarczuk, (druk 108);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12.2) utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Klenicy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Klenicy oraz nadania statutów tworzonym jednostkom, (druk 109);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12.3) zmiany uchwały nr V.28.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, (druk 110);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12.4) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 112);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12.5) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 111);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Zamknięcie XV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat