Szczegóły posiedzenia

24.08.2023
13:00 - 14:30   LII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 19
 •   Obecnych: 16
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Andrzejewska Celina TAK
3 Bajor Roman Piotr TAK
4 Cygan Marian TAK
5 Cygański Tadeusz Ryszard NIE
6 Gębicki Jacek TAK
7 Górnicki Ryszard TAK
8 Hołołub Czesław TAK
9 Jaskulski Adam Konstanty TAK
10 Loch Leokadia Maria TAK
11 Łazicki Edwin NIE
12 Maciejewska Gabriela Maria TAK
13 Plechan Ireneusz Henryk TAK
14 Pyrtko Danuta TAK
15 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
  Show More
16 Szułcik Alicja NIE
17 Szyjka Edward TAK
18 Wolski Damian Mariusz TAK
19 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie LII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym powierzchni użytkowej w wymiarze 80,61 m2 zlokalizowanej w budynku przy ul. Zwycięstwa 1, położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką numer 417/1, położonej w obrębie 1 miasta Sulechów; (druk 350);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 351);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok; (druk 352;
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023 – 2030” ; (druk 353);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Zamknięcie LII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat