Szczegóły posiedzenia

20.11.2018
11:00 - 14:00   I inauguracyjna sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 17
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Bajor Roman Piotr TAK
3 Cygan Marian TAK
4 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
5 Gębicki Jacek TAK
6 Górnicki Ryszard TAK
7 Hołołub Czesław TAK
8 Jaskulski Adam Konstanty TAK
9 Loch Leokadia Maria TAK
10 Łazicki Edwin TAK
11 Maciejewska Gabriela Maria TAK
12 Plechan Ireneusz Henryk TAK
13 Pyrtko Danuta TAK
14 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
15 Szułcik Alicja TAK
  Show More
16 Szyjka Edward TAK
17 Wolski Damian Mariusz NIE
18 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Zielonogórskiego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Otwarcie I sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Złożenie ślubowania przez radnych
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Zielonogórskiego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Zielonogórskiego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.3. przeprowadzenie głosowania (tajnego)
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.4 podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Zielonogórskiego
 • Opis: 5.4
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Zielonogórskiego prowadzenia sesji od Radnego Seniora
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Zielonogórskiego:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zielonogórskiego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7.2.przeprowadzenie głosowania (tajnego)
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7.3. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Zielonogórskiego
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 8. Wolne wnioski i zapytania
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Zamknięcie I sesji
 • Typ punktu: Komunikat