Szczegóły posiedzenia

20.11.2018
11:00 - 14:00   I inauguracyjna sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Zielonogórskiego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Otwarcie I sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Złożenie ślubowania przez radnych
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Zielonogórskiego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Zielonogórskiego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.3. przeprowadzenie głosowania (tajnego)
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.4 podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Zielonogórskiego
 • Opis: 5.4
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Zielonogórskiego prowadzenia sesji od Radnego Seniora
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Zielonogórskiego:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zielonogórskiego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7.2.przeprowadzenie głosowania (tajnego)
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7.3. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Zielonogórskiego
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 8. Wolne wnioski i zapytania
 • Typ punktu: Komunikat