Szczegóły posiedzenia

28.10.2021
11:00 - 13:30   XXXIII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przejęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr XXXII.2021
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Nadzory Wodne na terenie Powiatu Zielonogórskiego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Sprawozdania finansowe za I półrocze 2021 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzoną za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.3) Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.1) sprawie wyrażenia zgody dla Szpitala Rehabilitacyjno–Leczniczego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie na oddanie w użyczenie dla Gminy Kargowa części nieruchomości położonej w obrębie Wojnowo, stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego, (druk 224);
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.2) nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno-Leczniczemu dla Dzieci Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wojnowie, (druk 225);
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.3) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok; (druk 227);
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.4) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” ; (druk 226);
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Odpowiedzi na Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat