Archiwum Transmisji

12.11.2020
11:00 - 12:55   XXIII Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 16
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Bajor Roman Piotr TAK
3 Cygan Marian TAK
4 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
5 Gębicki Jacek TAK
6 Górnicki Ryszard TAK
7 Hołołub Czesław TAK
8 Jaskulski Adam Konstanty TAK
9 Loch Leokadia Maria TAK
10 Łazicki Edwin TAK
11 Maciejewska Gabriela Maria NIE
12 Plechan Ireneusz Henryk NIE
13 Pyrtko Danuta TAK
14 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
15 Szułcik Alicja TAK
  Show More
16 Szyjka Edward TAK
17 Wolski Damian Mariusz TAK
18 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu XXII.2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty z działań zarządu w okresie międzysesyjnym oraz analiza oświadczeń majątkowych za 2019 rok członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działań w okresie międzysesyjnym i Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021, (druk 163);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego (druk 164),
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (druk 167);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok; (druk 166);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” ; (druk 165);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat