Archiwum Transmisji

06.12.2018
11:30 - 14:04   II Sesja Rady Powiatu
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 19
 •   Obecnych: 18
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Andrzejewska Celina TAK
3 Bajor Roman Piotr TAK
4 Cygan Marian TAK
5 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
6 Gębicki Jacek TAK
7 Górnicki Ryszard TAK
8 Hołołub Czesław TAK
9 Jaskulski Adam Konstanty TAK
10 Loch Leokadia Maria TAK
11 Łazicki Edwin TAK
12 Maciejewska Gabriela Maria TAK
13 Plechan Ireneusz Henryk TAK
14 Pyrtko Danuta TAK
15 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
  Show More
16 Szułcik Alicja TAK
17 Szyjka Edward TAK
18 Wolski Damian Mariusz NIE
19 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie II Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr I.2018.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty Zielonogórskiego o działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwał:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.1) powołania Komisji Rewizyjnej Powiatu Zielonogórskiego, (druk 6);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.3) ustalenia skladu osobowego stalych Komisji Rady Powiatu Zielonogórskiego, (druk 8)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.3R) Reasumpcja n1 punktu 9.3) ustalenia skladu osobowego stalych Komisji Rady Powiatu Zielonogórskiego, (druk 8)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.4) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Zielonogórskiego, (druk 9)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.5) wyrażenia zgody na ograniczenie działalności leczniczej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 10)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.6) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 11)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.7) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, (druk 13)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.8) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 12)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych..
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Zamknięcie II Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat